Είμαι με τον δικηγόρο!

Σχόλια με αφορμή την επικαιρότητα

Δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη σχολιάζει ό,τι χαλά την αισθητική του στις ελληνικές παραλίες και προκαλεί την μήνιν του διαδικτύου!
Διάλεξε πλευρά!

Ανάγνωση του υπολοίπου