Δελτίον Θυέλλης #7

Δελτίον Θυέλλης

Μετά από αρκετό καιρό, μετακομίσεις και αλλαγές… το «Δελτίον Θυέλλης» επανέρχεται με τα –-πιο πρόσφατα– παράλογα της επικαιρότητας.

Ανάγνωση του υπολοίπου