Η θυρωρός

Ιστορίες

Εικόνες, πρόσωπα, επαγγέλματα μιας εποχής που έμεινε πίσω, μαζί με τις αναμνήσεις μας.

Ανάγνωση του υπολοίπου